֧L݆S

Needle Roller Track Roller Bearings

RSTO,STOϵ

<>

̖ ̖ ߴ ~d OD
Outside Designation Mass Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
Diameter D C B Fw E r Cr o Cor Speed
F Dynamic Static grease
mm g g min. kN kN rpm 
16 RSTO  5TN 8.5 16 7.8 7 10 0.3 2.55 2.55 16000
19 RSTO  6TN 12.5 STO  6TN 17 6 19 9.8 10 10 13 0.3 3.75 4.50 10000
24 RSTO  8TN 21.0 STO  8TN 26 8 24 9.8 10 12 15 0.3 4.20 5.50 8000
30 RSTO 10 42.0 STO 10 49 10 30 11.8 12 14 20 0.3 8.40 9.20 5500
32 RSTO 12 49.0 STO 12 57 12 32 11.8 12 16 22 0.3 8.90 10.10 4500
35 RSTO 15 50.0 STO 15 63 15 35 11.8 12 20 26 0.3 9.10 10.70 3300
40 RSTO 17 88.0 STO 17 107 17 40 15.8 16 22 29 0.3 14.30 17.70 2800
47 RSTO 20 130.0 STO 20 152 20 47 15.8 16 25 32 0.3 16.20 21.50 2400
52 RSTO 25 150.0 STO 25 177 25 52 15.8 16 30 37 0.3 16.50 22.90 1800
62 RSTO 30 255.0 STO 30 308 30 62 19.8 20 38 46 0.6 23.30 35.00 1300
72 RSTO 35 375.0 STO 35 441 35 72 19.8 20 42 50 0.6 25.50 40.00 1100
80 RSTO 40 420.0 STO 40 530 40 80 19.8 20 50 58 1.0 35.00 59.30 850
85 RSTO 45 453.0 STO 45 576 45 85 19.8 20 55 63 1.0 25.50 43.00 750
90 RSTO 50 481.0 STO 50 617 50 90 19.8 20 60 68 1.0 43.60 83.40 650
f
1.л~dɡODٺHx񅢿á
2.SеıּƳɣ̖TNSضȣ120Bm180ڡ
3.֬rODٞДֵ30%
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.If the cages are made of plastics, the maximum allowable working themperrature is 120 in 
  continuous working and 180 in short working.
3.With grease lubrication, 30% of these limiting speed will apply.

ͽ2ע вרҼƻ ·׬Ǯ ʱʱʵ˫ɴȫ Ĵʱʱƽ̨ 0.01ڲ 11ѡ忪 ôϷƵ׬Ǯ Ϸ ֵͶע ʱʱʺ׬ ׬Ǯ· ʱʱǶλ׬ ˷ͧǰ© ƴ3.0 Ϸ8.0.10.1.0 ʮ©